ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Share

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗದ 14 ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಐದು ವಿಶೇಷ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ(BIERT) ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆರ್.ಸಿ.ಐ ( Rehabilitation council of India) ಪ್ರಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ದಿನಾಂಕ 31-05-2022ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇಮಕವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಸಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ((SPECIAL BACHELOR OF EDUCATION ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ) ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

Click Hear
ಉದ್ಯೋಗಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ
SSLC JOBApply Now
PUC JOBApply Now
ITI JOBApply Now

Education department recruitment- 2021 Application Fee

Industry: Education (Government of Karnataka)
Working Place: Haveri
Name of post: Teacher
Number of post: 19

Education department recruitment -2021 Eligibility Criteria

  • Qualification : PUC, D.Ed, Degree, B.Ed
  • Experience: Not Applicable.
  • Age Limit: Not mentioned

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ?

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 17-06-2021ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30ರೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾವೇರಿ.

Click Hear
ಉದ್ಯೋಗಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗClick Hear
ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗClick Hear
ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗClick Hear
ಪೊಲೀಸ್Click Hear
SSLC ಉದ್ಯೋಗClick Hear
PUC ಉದ್ಯೋಗClick Hear
ITI ಉದ್ಯೋಗClick Hear
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *